Ekonomisk prognos för 2017 något sämre än budget

Vid dagens sammanträde med ekonomiberedningen presenterades Tertialuppföljning, september 2017. För helåret 2017 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +55 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på +60 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2017.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, september 2017PDF samt Tertialuppföljning, september 2017 – FördjupningPDF.

Tertialuppföljning, september 2017 kommer att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2017-09-26