Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ekonomisk prognos för 2016 bättre än budget

Vid kommunstyrelsens sammanträde idag 30 maj presenterades den första tertialrapporten för året. För helåret 2016 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +82 miljoner kronor. Det är 25 miljoner bättre jämfört med det budgeterade resultatet på +57 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt för 2016. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2016.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, maj 2016PDF samt i Tertialuppföljning, maj 2016 - FördjupningPDF.

Tertialuppföljning, maj 2016 behandlas av kommunfullmäktige idag 30 maj.

Aktuelltartikel publicerad av: Rebecca Nordin

2016-05-30