Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ekonomisk prognos för 2015 bättre än budget

Vid kommunens ekonomiberedning 21 maj presenterades den första tertialrapporten för året. För helåret 2015 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +61 miljoner kronor. Det är 18 miljoner bättre jämfört med det budgeterade resultatet på +43 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt för 2015. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2015.

Mer information finns i rapporten Tertialuppföljning, maj 2015. Den hittar du på kommunens ekonomisida.

Tertialuppföljning, maj 2015 kommer att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måndag 25 maj.

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2015-05-21