Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bygd och stad 2.0 - ny etapp i arbetet för landsbygdsutveckling

Länsstyrelsen har nyligen godkänt projektansökan för ett nytt samarbetsprojekt med fokus på landsbygdsfrågor i Örnsköldsviks kommun. Projektgruppen är klar och startar 8 juni sitt arbete med att bland annat utveckla serviceorterna, ändra attityder och öka stoltheten för landsbygden.

Projektet Bygd och stad i balans 2.0 syftar till att skapa ett samarbete och en strategi för respektive serviceort med omland. Detta ska bottna i ett tydligt underifrånperspektiv med det lokala näringslivet, ideell sektor och det offentliga i nära samverkan.

Mer om Bygd och stad i balans 2.0


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-06-08