Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Budget 2017, plan 2018-2019
finns nu tillgänglig

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni fastställdes Budget 2017, plan 2018-2019. Budgeterat resultat uppgår för 2017 till +60 miljoner kronor och nämnderna har tilldelats drygt 3,2 miljarder kronor. Se dokumentet i Se dokumentet "Budget 2017, plan 2018-2019" på vår ekonomi och budget - sida.

 

Aktuelltartikel publicerad av: Sven Alveryd

2016-07-07