Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bra resultat för kommunens webbplats

Sveriges Kommuner och Landsting har presenterat sin årliga granskning av kommunernas webbplatser – ”Information till alla?”. Undersökningen går ut på att inom en given tid hitta information och svar på frågor som är vanliga att medborgarna ställer till kommunen. Granskningen omfattar elva olika ämnesområden samt webbplatsens sökfunktion.

Örnsköldsviks kommuns webbplats ligger över medelvärdet i nio av elva kategorier som fokuserar på kommunens information till medborgarna. Inom kategorierna ”förskola”, ”gator, vägar och miljö, renhållning” samt ”sökfunktion” har kommunen höjt medelvärdet jämfört med förra året. Inom kategorin ”tillstånd, näringsliv och krisinformation” fann testpersonerna svar på samtliga frågor. Medborgarna förväntar sig idag att kunna lämna ansökningar och söka olika former av tillstånd, direkt via sin kommuns webbplats. Andelen e-tjänster ökar i hela landet och är även i Örnsköldsvik ett prioriterat område.

– Parallellt med att vi tar fram nya tjänster och utvecklar befintliga handlar det också om att synliggöra tjänsterna på ett bra sätt. Ett exempel är en e-tjänst inom förskola som vi hade redan vid förra årets undersökning men som testpanelen inte hittade då. Sedan vi exponerat tjänsten bättre blev det träff i årets undersökning, säger Rebecca Nordin webbplatsansvarig.

Granskningen pekar också på en generell brist vad gäller medborgarnas möjlighet att enkelt ta del av samlade och jämförbara resultatredovisningar från olika verksamhetsområden som till exempel skola och äldreomsorg.

Sammantaget fann undersökningens testpersoner svar på 86 procent av sina frågor vid en sökning på Örnsköldsviks kommuns webbplats. Motsvarande genomsnitt för riket var 80 procent. Undersökningen genomfördes under perioden juni-september 2015.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-10-05