Du är här:

Ventilation

En väl fungerande ventilation är viktig för att du ska trivas i ditt hem. Luften måste bytas regelbundet eftersom vi människor orsakar föroreningar och fukt genom att till exempel andas, tvätta, duscha, röka och laga mat.

Viktigt är att en sund miljö skapas genom rätt luftväxling, så att tillräckligt uteluftsflöde tillförs byggnaden och hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt med mera kan ventileras bort från byggnaden.

Mer information finns att läsa på Folkhälsomyndigheten, se mer information till höger.

I kommunens förskolor har ventilationen kontrollerats av miljö- och hälsoenheten i ett länsgemensamt projekt. Luften inomhus har kartlagts i VästernorrlandPDF.

Sidan uppdaterades

2016-12-27

Sidansvarig:

 Kontakta oss

INOMHUSMILJÖ

Kenth Johansson
Miljöinspektör
0660-887 28
Skicka e-post

Greta Lindström
Miljöinspektör
0660 - 888 12
Skicka e-post

OVK

Carina Tegenfeldt
0660 - 884 17
Skicka e-post