Du är här:

Brist på dricksvatten

För dig som har kommunalt vatten

Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Örnsköldsvik är i dagsläget inte påverkad av låga grundvattennivåerna. Miva följer utvecklingen och eventuella förändringar i grundvattnet över tid. Miva meddelar också om bevattningsförbud och andra restriktioner när så behövs.

För dig som har en enskild dricksvattenbrunn

Du är själv ansvarig för ditt dricksvatten. Kommunen uppmanar dig som har en enskild brunn att vara vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång: gör det du kan för att spara vatten innan det tar slut i brunnen.

Om du får slut på vatten har du bland annat följande alternativ. Alla kan komma att kosta dig pengar:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område.
  • Ta kontakt med en entreprenör som har tankfordon. Du behöver ha vattentankar som vattnet ska fyllas i, brunnen kommer inte att fyllas på.
  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp. I vattenskyddsområden kan det finnas speciella regler för att borra dricksvattenbrunnar. Miva och kommunens Miljö- och hälsoenheten vet mer.
  • Vid behov kan Miva ordna med platser och tider där du kan hämta/köpa dricksvatten. Du behöver ordna med egna kärl för att hämta vattnet i.
  • Köp vatten i butik. Tänk på att vissa mineralvatten inte är lämpliga för små barn.

Vilket ansvar har kommunen?

Kommunens Samhällsbyggnadsnämnd har två enheter som har olika roller. Miljö- och hälsoenheten har ett ansvar att ge råd till de som har enskilt dricksvatten.

Räddningstjänsten hjälper till i nödlägen, men kan inte hjälpa till med att köra ut dricksvatten. De har inte vatten av dricksvattenkvalité i sina tankar. Tankbilar är inte godkända för att transportera dricksvatten (livsmedel) och det finns därför en risk att vatten står länge i tankarna och bakterier hinner växa till. Räddningstjänsten vill inte bidra till att människor eller djur blir sjuka.

Miljö och vatten AB (Miva), kommunens vatten och avlopps-företag, har ansvar för dricksvatten inom sitt verksamhetsområde. De har därför inte möjlighet att köra ut vatten till fastigheter med privat dricksvattenbrunn.

Är du i akut behov av dricksvatten går det att hämta vatten i dunk från någon plats som Miva hänvisar till. Kontakta Mivas kundtjänst för att få närmare instruktioner var du kan hämta vatten i dunk.

Sidan uppdaterades

2018-05-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lena Hörnlund
Miljöinspektör
0660-884 24
Skicka e-post

Telefontid
Måndag 15:00-16:30
Tisdag-fredag 10:00-11:30