Du är här:

Dagvatten

Det finns ingen entydlig definition på dagvatten i svensk lagstiftning. Vanligtvis menas att dagvatten är regn- och smältvatten från snö och is som avrinner från hårdgjorda ytor som tak, vägar, parkeringsplatser och dylikt (Mark- och miljööverdomstolen). I vattentjänstlagen står att dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten.

Samråd dagvattenpolicy och dagvattenstrategi för Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommun har tillsammans med Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB arbetat fram ett förslag till en dagvattenpolicy och dagvattenstrategi för hur dagvatten ska hanteras i kommunen. Dokumenten ska användas som underlag för hur dagvatten ska hanteras i detaljplaner, planprogram och översiktplaner, vid bygglov, övriga byggnationer, vägar, parkeringsplatser, ombyggnad av dagvattennätet, samt översyn av nuvarande dagvattenhantering i kommunen.

Just nu är dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin ute på samråd och det går att skicka in synpunkter på dokumenten till och med 4 september.

Här kan du läsa dagvattenpolicyn.PDF

Här kan du läsa dagvattenstrategin.PDF

Utställningslokaler:
Stadshuset Kronan, entréplan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik, öppettider: vardagar 07:45 - 11:30, 12:30 - 15:45. Arkenbiblioteket, Lasarettsgatan 5, Örnsköldsvik, se Arkenbibliotekets öppettider här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter på dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin ska skickas in skriftligt senast den 4 september 2017 till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller via post till Örnsköldsviks kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, 891 88 Örnsköldsvik.

Efter samrådstiden ska dagvattenstrategin beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB:s bolagsstyrelse samt i kommunstyrelsen. Dagvattenpolicy kommer att beslutas av kommun-fullmäktige i början på 2018.

Vid frågor om dagvattenpolicyn- och strategin kontakta:
Katrina Mähler, 0660-887 23, katrina.mahler@omskoldsvik.se
Ann-Charlotte Edholm, 0660-884 00, ann-charlotte.edholm@omskoldsvik.se
Lars Byström, 0660-33 04 19, lars.bystrom@miva.se
Roger Larsson, 0660-886 22, roger.larsson@omskoldsvik.se

Sidan uppdaterades

2017-10-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Katrina Mähler
Miljöinspektör
0660-884 24
Skicka e-post

Ann-Charlotte Edholm
Utredningsingenjör
0660-884 00
Skicka e-post

Roger Larsson
Markingenjör
0660-886 22
Skicka e-post

Lars Byström
Miva
0660-33 04 19
Skicka e-post