Du är här:

Fördjupad översiktsplan Örnsköldsviks centralort

Under 2016-2018 ska en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort tas fram. Det är en långsiktig plan för ortens framtida utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Översiktsplanen ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska således vara både strategisk och vägledande.

För att öka delaktigheten och samla in synpunkter från politiker, medborgare, näringsliv och föreningar i ett tidigt skede bjöd Örnsköldsviks kommun in till flera workshopar i november 2016 och januari 2017. Dessa träffar kompletterar de formella samråd som planeras under 2018. Syftet är att fler ska ges möjlighet att lämna synpunkter.

Den fördjupade översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige i slutet av 2018.


Dela med dig av dina synpunkter

Under hela arbetet med att ta fram den nya fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort har du möjlighet att lämna in dina idéer och synpunkter.

Observera att dina synpunkter som lämnas till oss blir offentlig handling.

Vad skulle göra Örnsköldsviks centralort mer attraktivt i framtiden? Vad är viktigt för mig om 20 år? Klicka i en eller flera områden och beskriv din synpunkt nedan:

Min synpunkt gäller (du kan välja flera alternativ) *
Multiple selection


Jag vill vara anonym


Observera att dina synpunkter som lämnas till oss blir offentlig handling.
Kontaktuppgifter
User information

KönBor i centrala Örnsköldsvik


Återkoppling, kryssa ja om det är ok att vi kontaktar dig om vi vill veta mer.


Sidan uppdaterades

2017-02-03

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Carina Nordström
0660-882 08
Skicka e-post

Maria Liinasaari
0660-887 56
Skicka e-post

Johanna Wadstein
070-383 56 18
Skicka e-post