Du är här:

Fördjupad översiktsplan Örnsköldsviks centralort

Under 2016-2018 ska en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort tas fram. Det är en långsiktig plan för ortens framtida utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Översiktsplanen ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska således vara både strategisk och vägledande.

För att öka delaktigheten och samla in synpunkter från politiker, medborgare, näringsliv och föreningar i ett tidigt skede bjuder Örnsköldsviks kommun in till flera träffar som kompletterar de formella samråd som planeras under 2017. Syftet är att flera ska ges möjlighet lämna synpunkter.

Fram till våren 2018 sker arbetet med den fördjupade översiktsplanen för centralorten. Planen förväntas antas av kommunfullmäktige under 2018.

Allmänhet och föreningar bjöds in till workshop 28 och 30 november 2016 kring utveckling av Örnsköldsviks centralort. I början på 2017 är det bland annat näringslivets och politikernas tur.

Dela med dig av dina synpunkter

Under hela arbetet med att ta fram den nya fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort har du möjlighet att lämna in dina idéer och synpunkter.

Observera att dina synpunkter som lämnas till oss blir offentlig handling.

Vad skulle göra Örnsköldsviks centralort mer attraktivt i framtiden? Vad är viktigt för mig om 20 år? Klicka i en eller flera områden och beskriv din synpunkt nedan:

Min synpunkt gäller (du kan välja flera alternativ) *
Multiple selection


Jag vill vara anonym


Observera att dina synpunkter som lämnas till oss blir offentlig handling.
Kontaktuppgifter
User information

KönBor i centrala Örnsköldsvik


Återkoppling, kryssa ja om det är ok att vi kontaktar dig om vi vill veta mer.


Sidan uppdaterades

2017-01-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Carina Nordström
0660-882 08
Skicka e-post

Maria Liinasaari
0660-887 56
Skicka e-post

Johanna Wadstein
070-383 56 18
Skicka e-post