Du är här:

Fördjupad översiktsplan Örnsköldsviks centralort

Under 2016-2019 ska en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort tas fram. Det är en långsiktig plan för ortens framtida utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Översiktsplanen ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska således vara både strategisk och vägledande.

Geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort

Karta, geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort.

För att öka delaktigheten och samla in synpunkter från politiker, medborgare, näringsliv och föreningar i ett tidigt skede bjöd Örnsköldsviks kommun in till flera workshopar i november 2016 och januari 2017. Dessa träffar kompletterar de formella samråd som planeras under 2018. Syftet är att fler ska ges möjlighet att lämna synpunkter.

Planens planerade avgränsning framgår av ovanstående karta. Området omfattar primärt Örnsköldsviks, Arnäs och Gimåt tätorter samt större delen av Överhörnäs tätort. I planområdet ingår även grönområden mellan tätorterna.

Under arbetets gång kommer planens geografiska avgränsning att ses över, bland annat om Västerhus och norr om Nordanås bör ingå i planområdet.

Den fördjupade översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige i början av 2019. Läs mer om tidplan och processen med framtagandet av översiktsplanen.

 

Sidan uppdaterades

2017-11-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette
Strategisk samhällsplanerare
0660-88 428
Skicka e-post

Erika Andersson
Planerare
0660-88 309
Skicka e-post

Andreas Grennborg
Planerare
072-450 73 44
Skicka e-post

Carina Nordström
0660-882 08
Skicka e-post

Maria Liinasaari
0660-887 56
Skicka e-post