Du är här:

Fördjupad översiktsplan Örnsköldsviks centralort

Under 2016-2019 ska en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort tas fram. Det är en långsiktig plan för ortens framtida utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Översiktsplanen ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska således vara både strategisk och vägledande.

Geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort

Karta, geografisk avgränsning för Örnsköldsviks centralort.

För att öka delaktigheten och samla in synpunkter från politiker, medborgare, näringsliv och föreningar i ett tidigt skede bjöd Örnsköldsviks kommun in till flera workshopar i november 2016 och januari 2017. Dessa träffar kompletterar de formella samråd som planeras under 2018. Syftet är att fler ska ges möjlighet att lämna synpunkter.

Planens planerade avgränsning framgår av ovanstående karta. Området omfattar primärt Örnsköldsviks, Arnäs och Gimåt tätorter samt större delen av Överhörnäs tätort. I planområdet ingår även grönområden mellan tätorterna.

Under arbetets gång kommer planens geografiska avgränsning att ses över, bland annat om Västerhus och norr om Nordanås bör ingå i planområdet.

Den fördjupade översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige i början av 2019. Läs mer om tidplan och processen med framtagandet av översiktsplanen.

Dela med dig av dina synpunkter

Under hela arbetet med att ta fram den nya fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort har du möjlighet att lämna in dina idéer och synpunkter.

Observera att dina synpunkter som lämnas till oss blir offentlig handling.

Vad skulle göra Örnsköldsviks centralort mer attraktivt i framtiden? Vad är viktigt för mig om 20 år? Klicka i en eller flera områden och beskriv din synpunkt nedan:

Min synpunkt gäller (du kan välja flera alternativ) *
Multiple selection


Observera att dina synpunkter och uppgifter som lämnas till oss blir offentlig handling.

KönBor i centrala Örnsköldsvik


Jag vill vara anonym


Observera att dina synpunkter och uppgifter som lämnas till oss blir offentlig handling. Fyll inte i kontaktuppgifterna nedan om du vill vara anonym.
Kontaktuppgifter
User information
Kryssa ja om det är ok att vi kontaktar dig om vi vill veta mer.


Sidan uppdaterades

2017-06-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Carina Nordström
0660-882 08
Skicka e-post

Maria Liinasaari
0660-887 56
Skicka e-post

Johanna Wadstein
070-383 56 18
Skicka e-post