Strandskydd översiktsplan

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011. I planen redovisas förslag till områden där landsbygdsutveckling kan utgöra skäl till dispens från strandskyddet. Planen omfattar även ett antal andra aktuella strandskyddsfrågor.

Översiktsplan för strandskydd i Örnsköldsviks kommunPDF
Kartor del 1: LIS-områden där landsbygdsutveckling kan utgöra skäl till dispens från strandskyddetPDF
Kartor del 2: Riksintressen som berör LIS-områdenaPDF
BilagorPDF

Sidan uppdaterades

2016-08-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Carina Nordström
0660-882 08
Skicka e-post

Maria Liinasaari
0660-887 56
Skicka e-post