Du är här:

Översiktsplan 2012 för Örnsköldsviks kommun

 

Antagen av kommunfullmäktige 17 december 2012, laga kraft 16 mars 2015.

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2012 en kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Översiktsplanen behandlar långsiktiga och övergripande utvecklingsfrågor och markanvändningsfrågor för hela kommunen. Det handlar t.ex. om riksintressen, riktlinjer för ny bebyggelse, torvtäkter, vatten- och avloppsfrågor, naturvård och handelns utveckling.

Översiktsplanen med tillhörande handlingar kan kan laddas ner nedan. 

Ladda ner översiktsplanen här

Översiktsplan 2012 för Örnsköldsviks kommun
PDF
KonsekvensanalysPDF
Kartan Grunddragen i mark- och vattenanvändningenPDF

Bilagor
Bilaga 1-8PDF
Utlåtande efter utställningPDF
Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF
SamrådsredogörelsePDF
Länsstyrelsens samrådsyttrandeöppnas i nytt fönster
Protokoll kommunfullmäktige 17 december 2012PDF

Länk till kartor över allmänna intressen och riksintressen

Här hittar du kartor och mer utförliga beskrivningar av allmänna intressen och riksintressen som finns redovisade i översiktsplanen.öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2017-05-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Carina Nordström
Information om planens innehåll samt beställning av planen
0660-882 08
Skicka e-post

Maria Liinasaari
Information om planens innehåll samt beställning av planen
0660-887 56
Skicka e-post