Du är här:

Fördjupad översiktsplan Dekarsön

Arbetet med planen vilar för närvarande i väntan på beslut om fortsatt planarbete. Vissa riktlinjer för Dekarsön har tagits med i förslaget till översiktsplan för Örnsköldsviks kommun som varit ute på samråd sommaren 2011.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Dekarsön är att skapa en diskussion kring den fortsatta utbyggnaden av Dekarsön. Syftet är också att ta fram riktlinjer för öns utveckling.

I förslaget ges fakta om Dekarsön och förslag till åtgärder och riktlinjer för huvudsakligen mark- och vattenanvändningen på ön.

Översiktsplanens konsekvenser beskrivs i en separat konsekvensanalys. Exempel på vad som ska behandlas i planen är trafik, vatten och avlopp, bostäder, natur, friluftsliv och strandskydd.

Ladda ner planmaterialet

Här kan du ladda ner planmaterialet:
Förslag till Fördjupad översiktsplan för DekarsönPDF
Sammanfattning av förslag till översiktsplan för DekarsönPDF
Bilaga 1: Program - SamrådsredogörelsePDF
Bilaga 2: Utkast till förslag - SamrådsredogörelsePDF
Bilaga 3: Konsekvensanalys för DekarsönPDF

Övriga planmaterial

Under hösten 2009 upprättades ett program för den fördjupade översiktsplanen och i slutet av oktober 2009 hölls ett öppet hus på Solbacken på Dekarsön:
Program för fördjupad översiktsplan för DekarsönPDF

Allmänheten har också i samband med programmet haft möjlighet att lämna synpunkter kring hur Dekarsön ska utvecklas. (Synpunkterna med kommentarer har sammanställts i samrådsredogörelsen, se Bilaga 1 ovan.)

Våren 2010 hade de personer som deltog i arbetsgrupper under planarbetet, representanter från förvaltningar och bolag haft möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till förslag till fördjupad översiktsplan:
Översiktsplan för Dekarsön - utkast maj 2010PDF
(Synpunkterna med kommentarer har sammanställts i samrådsredogörelsen, se Bilaga 2 ovan.)

Bild: Fördjupad översiktsplan för Dekarsön

Sidan uppdaterades

2018-02-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Erika Andersson
Översiktsplanerare
0660-883 09
Skicka e-post

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660-880 00
Skicka e-post