Fördjupad översiktsplan för centrum

med Sjögatan och Järvedsstranden 2005

Den fördjupade översiktsplanen för centrum med Sjögatan och Järvedsstranden antogs av kommun­fullmäktige den 20 juni 2005.

Planen redovisar bland annat riktlinjer för centrums utveckling och markanvändning och behandlar Botniabanan med resecentrum, en ny galleria och nya bostäder i centrum och Järvedsstranden.

Ladda ner planhandlingarna här:

Översiktsplan för centrum med Sjögatan och JärvedsstrandenPDF
Bilaga 1 - 11PDF

Sidan uppdaterades

2018-04-16

Sidansvarig: