Du är här:

Översiktsplan

Översiktsplanen är i första hand kommunens verktyg för att styra hur mark- och vatten används och bebyggelsens utveckling. Men planen hanterar också andra frågor som kräver helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv.

Plan- och bygglagen (PBL) anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Lagen ger stora möjligheter för kommunen att göra den plan som man har behov av utifrån de lokala förhållandena.

Kommunomfattande översiktsplan 2012

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2012 en kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Laga kraft 16 mars 2015.

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

Redovisning av de fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen som antagits av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort

Arbetet med att fram en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort pågår för närvarande. Läs mer om den här

 

Läs mer om översiktsplanens syfte, innehåll och process på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2017-09-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Maria Liinasaari
0660-887 56                               Skicka e-post                 

Carina Nordström
0660-882 08
Skicka e-post