Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser.

Regleringen i områdesbestämmelserna är inte uttömmande och ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt. Byggandets omfattning, som till exempel byggnadshöjd och våningsantal, får inte regleras med områdesbestämmelser. De ger inte heller någon garanterad byggrätt. Det som framförallt skiljer områdesbestämmelser från detaljplan är att de saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns några regler om hur de ska genomföras.

Områdesbestämmelserna kan också användas för att avgränsa och bevara särskilt värdefulla byggnadsmiljöer.


Sidan uppdaterades

2018-10-08

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter


 Kontakta oss

Gun-Marie Sjölund - Plantekniker
0660 - 884 29
Skicka e-post

Mattias Eriksson - Planarkitekt
0660 - 884 47
Skicka e-post

Patrik Jansson - Stadsarkitekt
0660-886 10
Skicka e-post

Vakant - Planarkitekt
0660 - 26 51 78
Skicka e-post

Vanessa Nilsson Hedman - Planarkitekt                                      0660 - 884 89
Skicka e-post

Vakant - Planarkitekt
0660 -
Skicka e-post

Öppettider


Mer information