Du är här:

Planförfarande

Att ta fram en detaljplan kallas planförfarande. En detaljplan gäller tills en antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat planförfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat planförfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Om det är möjligt bör kommunen handlägga ett förslag till detaljplan med standardförfarandet.

Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel.

Bildspel som beskriver detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se länk till Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kunskapsbanken

Handläggningstider är vanligtsvis 1½ - 2 år

 

Sidan uppdaterades

2018-10-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Gun-Marie Sjölund - Plantekniker
0660 - 884 29
Skicka e-post

Mattias Eriksson - Planarkitekt
0660 - 884 47
Skicka e-post

Patrik Jansson - Stadsarkitekt
0660-886 10
Skicka e-post

Vakant - Planarkitekt
0660 - 26 51 78
Skicka e-post

Vanessa Nilsson Hedman - Planarkitekt                                      0660 - 884 89
Skicka e-post

Vakant - Planarkitekt
0660 -
Skicka e-post

Öppettider

07:45-17:00  16 september -- 14 maj

07:45-16:15  15 maj -- 15 september