Du är här:

Naturreservat och nationalpark

Att bilda naturreservat är ett sätt att bevara och skydda naturområden. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald och för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller arter. De kan också bildas för att säkra behovet av områden för friluftslivet.

I Örnsköldsviks kommun finns 37 naturreservat samt nationalparken Skuleskogen. Fem av naturreservaten är kommunala (Alneskogen, Hörnsjön, Källfors, Veckefjärden och Ögeltjärn).

Sidan uppdaterades

2018-02-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Håkan Jansson
Biolog
0660-887 25
Skicka e-post

Johanna Martinell
Biolog
0660-886 66
Skicka e-post