Lungviksparken

Utsikt över Lugnviksparken

Lungviksparken är en del av stadens aktivitetsstråk med stora ytor för spel och lek.

Parkytan har alltid varit grön men har inget speciellt historiskt formspråk. I parkens nordligaste hörn närmast Örnsköldsviks museum och konsthall finns en liten avskiljd plantering. Här finner man kinesisk sekvoja, koreansk berberis, doftolvon, rosor och ädelcypress.

Platsen ramas in av en bokhäck och har man skarpa ögon kan man hitta stadens stolthet, en av parkpersonalen planerad mispel.

Lungviksparken är mycket populär under sommaren med alla möjligheter till aktiviteter. Här finns skatepark, bangolf och stora gräsytor för spel och lek. Under hösten 2017 ska delar av parken utvecklas med upplysta gång- och cykelstråk, fler buskar och träd samt en liten kulle som under sommaren kan fungera som en läktare till skateparken och vintertid som en pulkabacke.

Sidan uppdaterades

2017-09-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Anna-Sofia Malmström
Skötsel av parker i centralorten
0660-880 10
Skicka e-post

Jonas Nordin
Skötsel av parker i kransorterna
0660-884 15
Skicka e-post

Cecilia Ek
Planering och utredning av parker och lekparker
0660-880 51
Skicka e-post

Charlotte Berglund
Planering och utredning av parker och lekparker
0660-887 94
Skicka e-post

Tommy Westin
Planering och utredning av parker och lekparker
0660-886 96
Skicka e-post

Dennis Lundgren
Gräsklippning och växthuset
0660-882 73
Skicka e-post

Mer information