Du är här:

Recipientkontroll

Provtagning

Provtagning

Vattenprovtagning är en av de centrala delarna i övervakningen av kommunens vattendrag och sjöar. De flesta provtagningarna ingår i recipientkontrollen och kalkeffektkontrollen.

Recipientkontroll

Om man bedriver en verksamhet som på något sätt påverkar miljön är man som utövare skyldig att undersöka vilka effekter på miljön verksamheten har. Recipientkontroll innebär att man övervakar miljöförhållandena i ett påverkat område.

Kommunen är ålagd av länsstyrelsen att sköta den recipientkontroll som i första hand kontrollerar hur de kommunala reningsverken påverkar vattenkvaliteten. Även närsalttransporten i sjöar och vattendrag kontrolleras.

Det kommunala bolaget MIVA (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) ansvarar för reningsverken i kommunen men miljö- och hälsoenheten tar vattenproverna. Prover tas på 47 platser under april, augusti och oktober månad.

Kortsiktiga och långsiktiga förändringar av kvaliteten inom vattensystemen Nätraån, Utbyån, Moälven, Strömsån, Gideälven och Husån följs upp och ger underlag för bedömning av utvecklingen. Utvärderingen av data kan sedan vara grunden för miljöförbättringarPDF.

Kalkeffektkontroll

För att följa upp resultaten av de kalkningar som utförs i kommunen tar miljö- och hälsoenheten prover under vinter och vår i samarbete med länsstyrelsen.

Sidan uppdaterades

2017-12-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Håkan Jansson
Biolog
0660-887 25
Skicka e-post