Naturvård

Naturvård i vattendrag.

Naturvård i vattendrag.

Hos Örnsköldsviks kommun arbetar enheten för miljö och hälsa med att bevara och återställa vilda djur- och växtarter inom kommunen. Det gör vi för att försöka förhindra att den genetiska variationen i vår natur går förlorad.

Vi arbetar inom de här huvudområdena

  • Information: vi ger information till allmänhet, myndigheter och företag för att öka kunskap om och förståelse för naturskyddsfrågor.
  • Tillgänglighet: vi arbetar med att öka känslan för och tillgängligheten till naturen för alla kommunens medborgare. Det här arbetet drivs genom Naturgruppen. Den består av tjänstemän från kommunens samtliga förvaltningar.
  • Miljökontroll och inventering: Det här arbetar vi med för att beskriva nuläget och utvecklingen av naturen och det som lever där. Arbetet blir till underlag som används för att bedöma behovet av att göra olika insatser inom naturvården eller bevarande av natur.
  • Bevarande: Vi arbetar med att se till att vi har en biologisk mångfald och ett skydd av ekologiskt känsliga miljöer. Vi arbetar också för att förhindra att värdefull natur går förlorad.
  • Återställande: Inom det här området arbetar vi med fokus på att restaurera biologisk mångfald och skapa återetablering av växter och djur.

Sidan uppdaterades

2017-12-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Håkan Jansson
Biolog
0660-887 25
Skicka e-post

Johanna Martinell                  
Biolog
0660-886 66
Skicka e-post

Anders Forsberg
Biolog
0660-885 38
Skicka e-post