Övriga tillstånd

Det finns många regler att följa och kontakter du kan behöva ta. Här har vi listat vanliga saker du kan behöva tänka på i samband med uppstart av en verksamhet.

Det kan förekomma övriga regler och bestämmelser du måste ta hänsyn till när du bedriver en livsmedelsverksamhet och det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ha vetskap om vad som krävs.

Bolagsform
Det är en fördel om du i ett ganska tidigt skede tänker över vilken bolagsform du ska ha och sen även startar ett bolag. Mer information om det hittar du hos Bolagsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal
Du behöver hitta en lokal som passar din verksamhet. Vill du veta vad lagen säger så finns information i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs särskilt i Bilaga II om krav på livsmedelslokaler. Tips på lediga lokaler finner du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnad, tillbyggnad eller annan andring av befintlig lokal
Om du planerar att bygga en ny byggnad, göra en tillbyggnad eller ändra en befintlig byggnad behöver du söka bygglov från byggenhetenöppnas i nytt fönster. Det krävs även bygglov för helt eller nästan helt inbyggda uteserveringar, kontakta byggenheten om du har funderingar.

Registrera din verksamhet
Innan du startar måste du registreraPDF din verksamhet hos samhällsbyggnadsnämnden.

Andra tillstånd och kontakter med andra myndigheter

Beroende på vad du kommer att göra i din verksamhet kan du behöva söka andra tillstånd och kontakta fler myndigheter. Exempelvis:

Serveringstillstånd: För att servera alkohol till allmänheten behöver du söka serveringstillståndöppnas i nytt fönster hos Bygg- och miljöavdelningen.

Offentlig plats: Vid försäljning av livsmedel på offentlig plats, behövs tillstånd från trafikenhetenöppnas i nytt fönster.

Uteservering: För att få ha en uteservering krävs tillstånd från Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få använda allmän plats. Du behöver också söka bygglov från byggenhetenöppnas i nytt fönster.

Avfall och återvinning: MIVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fettavskiljare: Restauranger, storkök och bagerier måste i de flesta fall ha en fettavskiljare. Mer information om fettavskiljarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskydd: Verksamhetsutövaren har ansvar för brandskyddetöppnas i nytt fönster.

Gasol: Om du hanterar gasol behöver du söka tillstånd från byggenheten för hantering av brandfarlig varaöppnas i nytt fönster.

Köldmedier: Har du kyl- frys- eller ventilationsanläggningar som innehåller köldmedier kan du behöva anmäla detta till miljö- och hälsoenheten och göra en årlig rapport om läcksökning. Läs mer om köldmedier häröppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2017-08-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Eva Sundqvist
Miljöinspektör
0660-887 76
Skicka e-post

Minna Kraatari
Miljöinspektör
0660-887 32
Skicka e-post

Karin Lindmark
Miljöinspektör
0660-880 58
Skicka e-post

Viktoria Söderlind
Miljöinspektör
0660-887 24
Skicka e-post