Du är här:

Livsmedel

Livsmedel

Ingen ska behöva bli sjuk av att äta de livsmedel som säljs i butiker eller som serveras på restauranger, äldreboenden eller skolor i Sverige. Som konsument ska du kunna lita på att märkning av livsmedel och menyer är korrekta. Ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs ligger på den företagare som driver verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnen ansvarar för att utföra kontroller på livsmedelsverksamheterna i Örnsköldsviks kommun.

Hur går en kontroll till?

De flesta kontrollbesök görs oanmälda. Beroende på syfte med inspektionen så kontrolleras tex renlighet, hur maten hanteras, förvaras, skick på lokaler, utrustning och att menyn stämmer överens med det som sedan serveras.

Ibland tas även prover på de livsmedel som verksamheten hanterar eller säljer. Om inga brister uppmärksammats avslutas kontrollbesöket med att ett kontrollkort delas ut vilket redogör för vad som granskats vid besöket samt intygar att verksamheten följer livsmedelslagstiftningens krav inom detta område. För aktuell timtaxa se under rubriken ”riskklassning och avgifter

Handlingar är offentliga

Samhällsbyggnadsnämnden är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

 

Misstänkta matförgiftningar

Om en gäst/kund hör av sig till dig med misstanke om att ha blivit sjuk av någonting de ätit är det viktigt att du som företagare och/eller din personal vet hur situationen ska hanteras. En del i en sådan hantering bör vara att kontakta Bygg- och miljöavdelningen som kan hjälpa till med provtagning. Detta gör det möjligt att ta reda på om det är maten som gjort att gästen/kunden blivit sjuk och i så fall förhindra att fler drabbas.

 

Mer information

  • - Vad händer om brister uppmärksammas?

    Om brister noteras så skrivs ett föreläggande till verksamheten. Om kontrollen visar på allvarliga brister så gör miljö- och hälsoenheten ett återbesök, (så kallad extra offentlig kontroll) för att följa upp att bristerna åtgärdats. För den uppföljande kontrollen tas det ut en avgift (utöver den årliga avgiften) enligt kommunens timtaxa.

 Kontakta oss

Eva Sundqvist
Miljöinspektör
0660-887 76
Skicka e-post

Malin Strandberg
Miljöinspektör
0660-888 73
Skicka e-post

Karin Lindmark
Miljöinspektör
0660-880 58
Skicka e-post

Viktoria Söderlind
Miljöinspektör
0660-887 24
Skicka e-post