Radon

Radon i byggnader kommer från berg, jord, byggnadsmaterial och vatten. När radiumatomer sönderfaller bildas radon, som är en lukt- och färglös gas.

Förhöjda radongashalter i inomhusluft bör åtgärdas eftersom de kan innebära vissa hälsorisker. Flerbostadshus och villor med blå lättbetong i väggarna kan ge förhöjda radonhalter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen utför inga mätningar åt enskilda personer eller enskilda företag. På marknaden finns idag ett antal företag som erbjuder spårfilmsmätningar från varierande någon vecka till långtidsmätningar.

Radonmätning

Du beställer ett mätpaket som oftast består av två spårfilmer. De monterar du upp enligt instruktionen och låter sitta uppe en angiven tid. Sedan skickar du in filmerna för analys och får analysresultatet.

Ackrediterade företag som utför radonmätningar finns på Swedacs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonsanering

Tidigare har det funnits möjlighet att ansöka om bidrag för att genomföra radonsanering, men den möjligheten försvann den 1 januari 2015. Du kan istället få rotavdrag på arbetskostnaden.

Sidan uppdaterades

2017-11-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Telefontid
Måndag 15:00-16:30
Tisdag-fredag 10:00-11:30

Anders Lundström
Miljöinspektör
0660-887 28
Skicka e-post

Lena Hörnlund
Miljöinspektör
0660-884 24
Skicka e-post

Marie Grundström
Miljöinspektör
0660-887 22
Skicka e-post