Du är här:

Tautering och piercing

Att pierca eller tautera sig innebär alltid en hälsorisk, eftersom kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras. Oönskade effekter av tatuering och piercing är olika slags infektioner, allergier, skador i munhålan eller ärrbildningar. Den allvarligaste hälsorisken är att få någon typ av blodsmitta.

En god hygien är bästa sättet att minimera riskerna med piercing och tatuering. Att rengöra, desinficera och sterilisera de verktyg man använder och att tvätta och desinficera händerna är viktigt.

Piercing- och tatueringsverksamheter är anmälningspliktiga till samhällsbyggnadsnämnden. Den som bedriver en piercing- och tatueringsverksamhet har ansvar för egenkontrollen av sin verksamhet och ska följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller får problem efter ingreppet när du besökt en piercing eller tatueringsverksamhet ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoenhet.

Sidan uppdaterades

2017-10-09

Sidansvarig: