Fotvård

Om du planerar att starta en fotvårdsverksamhet ska det anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Verksamheten får tidigast påbörjas sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande.

En god hygien är bästa sättet att minimera riskerna med fotvård. Att rengöra, desinficera och sterilisera de verktyg man använder och att tvätta och desinficera händerna är viktigt. Oönskade hälsoeffekter vid bristande hygienrutiner kan vara spridning av exempelvis blodsmitta, vårtvirus och svamp.

Den som bedriver en fotvårdsverksamhet har ansvar för egenkontrollen av sin verksamhet och är skyldig att följa de allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet i miljöbalken. Branschorganisationer har ibland förslag på hur egenkontrollprogram kan utformas. Läs mer om egenkontroll i informationsbladet ”Egenkontroll för yrkesmässig hygienisk verksamhetPDF”.

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller får problem efter ingreppet när du besökt en fotvårdsverksamhet ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoenhet.

Sidan uppdaterades

2017-10-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Greta Lindström
Miljöinspektör
0660-888 12
Skicka e-post

Mer information