Akupunktur

Att hålla en god hygien är därför bästa sättet att minimera riskerna med akupunktur. Det är viktigt att rengöra, desinficera och sterilisera nålarna man använder och att hålla en god handhygien genom att tvätta och desinficera händerna. Vid bristande hygienrutiner finns risk för spridning av blodsmitta och andra oönskade hälsoeffekter.

Akupunkturverksamheter är anmälningspliktiga till samhällsbyggnadsförvaltningen med undantag om den som utför akupunkturen är t.ex. naprapat eller sjukgymnast med legitimation. Är du legitimerad sjukvårdspersonal anmäler du istället din verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheten får tidigast påbörjas sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten meddelar något annat.

Den som bedriver en verksamhet med akupunktur har ansvar för egenkontrollen av sin verksamhet och är skyldig att följa de allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet i miljöbalken. Läs mer om egenkontroll i vårt informationsblad ”Egenkontroll för yrkesmässig hygienisk verksamhet”.

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller får problem efter ingreppet när du besökt en akupunkturverksamhet ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoenhet.

Sidan uppdaterades

2017-10-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Greta Lindström
Miljöinspektör
0660-888 12
Skicka e-post