Du är här:

Vad kostar en lantmäteriförrättning?

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning. Priset avgörs av lantmäteriförrättningens omfattning, det vill säga berörda fastigheters storlek, typ av förrättning, eventuella problem eller svårigheter som komplicerad fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Fast pris

Ett fast pris kan erbjudas då förrättningen inleds om det är möjligt att bedöma tidsåtgången.

Avstyckning

Priset för att bilda en ny fastighet av normal beskaffenhet för bostadsändamål (enkel avstyckning utan servitut, gemensamhets-anläggning m.m.) inklusive fältarbete är ca 37 000 kr.

Fastighetsreglering

Priset för marköverföring mellan två fastigheter, där överförd areal är mindre än 5000 kvadratmeter och där fältarbetet är inkluderat, är ca 37 000 kr.

Löpande räkning

Önskas inte fast pris eller kan tidsåtgången för förrättningen inte bedömas kommer förrättningskostnaden att baseras på antal nedlagda timmar. .

Timpriser

För förrättningar finns olika timpriser:

  • Förrättningslantmätare:   1 450 kr
  • Biträdande handläggare: 1 150 kr

Betalning

När förrättningen avslutas skickas faktura. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Förrättningskostnader är momsbefriade.

Inställd förrättning

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.

Sidan uppdaterades

2018-05-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johanna Näsholm
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post