Du är här:

Vad kostar en lantmäteriförrättning?

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning. Priset avgörs av lantmäteriförrättningens omfattning, det vill säga berörda fastigheters storlek, typ av förrättning, eventuella problem eller svårigheter som komplicerad fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens. För mer information - kontakta oss så berättar vi mer.

Betalning

När förrättningen avslutas skickas faktura. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Förrättningskostnader är momsbefriade.

Inställd förrättning

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.

Sidan uppdaterades

2018-09-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Johanna Ödling
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post