Bidrag och stöd

Du kan få bidrag för att installera solceller eller göra ROT-avdrag

Solceller

Regeringen har i sin budget avsatt en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Totalt kommer stöder att ligga på 915 miljoner kronor per år 2018-2020. 

Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.

 • Från och med 1 januari 2018 är det nya stödnivåer för installation av solceller.  Stödet uppgår maximalt till 30 procent av installationskostnaden för samtliga sökande. För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån.
 • Alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner kan söka.
 • Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil­joner kronor per solcellssystem, de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
 • Installationen måste vara slutförd senast 31 december 2020.
 • Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.


Ersättning vid överproduktion av solel

 • Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.
 • Från 1 januari 2015 skall alla som säljer el vara momsregisterad, gäller även privatpersoner.                                                                                                   Läs mer om momsregistrering!länk till annan webbplats

 • Från 1 januari 2015 kan man göra skattereduktion för mikroproduktion av el. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen.
 • Läs mer på Skatteverkets hemsida!länk till annan webbplats

 • Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion.
  Läs mer om elcertifikat 

Solvärme
För närvarande kan den som vill installera solvärme utnyttja ROT-avdraget.
I broschyren ”Solklart solvärme” utgiven av Energimyndigheten kan du läsa mer: solklart solvärmelänk till annan webbplats

Förteckning över solfångare på svenska marknaden som är certifierade med Solar Keymark inklusive beräknade årliga energiutbyten hittar du på SPs hemsida:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ROT-avdrag
Allt du behöver veta om ROT-avdraget, kan du läsa på Skatteverkets hemsida:
för dig som privatpersonlänk till annan webbplats.

Installation av solceller berättigar till ROT-avdrag. Arbetskostnaden beräknas schablonmässigt till 30 % av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skatte-reduktionen är hälften av detta belopp. Man kan inte få bidrag och samtidigt göra ROT-avdrag.

Miljöbilar
Du som köper en ny miljöbil blir befriad från fordonsskatt de första 5 åren. Läs mer på Energimyndighetens webbplats eller på Transportstyrelsens hemsida.

Där kan du också läsa om vad som gäller för supermiljöbilspremien som Regeringen beslutat om.

Stöd till företag
Energikartläggningscheck
Energikartläggning av verksamheten är en bra möjlighet för företag att få kontroll på sin energianvändning och därmed goda möjligheter till minskade energikostnader.

 • Företag som använder 300 MWh energi eller mer pFöretag som använder 300 MWh energi eller mer per år
  ¨kan få stöd med 50 procent för att göra en energikartläggning av sin verksamhet. Kartläggning gäller för värme, kyla , el och drivmedel.
  Läs mer på Energimyndighetenslänk till annan webbplats hemsida!er år
  ¨kan få stöd med 50 procent för att göra en energikartläggning av sin verksamhet. Kartläggning gäller för värme, kyla , el och drivmedel.
  Läs mer på Energimyndighetenslänk till annan webbplats hemsida!

Stöd till lokaler
Många av de bidrag och stöd till lokaler som funnits har försvunnit. Läs mer här
Bidrag och andra stöd till lokalerlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades

2018-01-12

Sidansvarig:

Karin Skopac
Energi- och klimatrådgivare
0660-884 25
Skicka e-post