Du är här:

Lantbruk

Lantbruken påverkar miljön genom bland annat hanteringen av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och drivmedel. Kommunen ansvarar för miljötillsynen av lantbruken.

Lantbruksverksamhet — tillstånd och anmälan

För företag som driver verksamhet med lantbrukets djur krävs i vissa fall att verksamheten anmäls till kommunen eller man ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen.

Anmälan till kommunen (samhällsbyggnadsförvaltningen)

Till kommunen anmäler du om du har en sk C-anläggning. C-anläggning innebär att man har en anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter men:

  • mindre än 40 000 platser för fjäderfän
  • mindre 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kg och avsedda för produktion (Som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor).
  • mindre än 750 platser för suggor, som suggor räknas även betäckta gyltor eller
  • inte uppnår så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter,
  • mindre än 400 djurenheter, nötkreatur, hästar eller minkar.

Söka tillstånd hos länsstyrelsen

Har man en sk B-anläggning, vilket betyder att man har en anläggning med stadigvarande djurhållning med fler djurenheter än de som ryms inom ramen för en C-anläggning, ska man söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Hur många djurenheter man har beräknas enligt förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kemiska bekämpningsmedel

Här finns mer information om ansökan och anmälan av spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Länsstyrelsen anordnar utbildningar som leder till behörighet att handha och använda kemiska bekämpningsmedel klass 1L och 2L inom lantbruk, trädgård och grönyteskötsel. Du kan läsa mer om utbildningarna på länsstyrelsens webbplats.

Spridning av stallgödsel

När man sprider stallgödsel ska man visa hänsyn till de närboende.

Sidan uppdaterades

2017-10-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Josefin Nyström
Miljöinspektör
0660-885 39
Skicka e-post