Du är här:

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan utgör underlag för den situationsplan som ska skickas in med bygglovsansökan. Bygglovshandläggaren bestämmer om din bygglovsansökan kräver en nybyggnadskarta.

Innehåll

  • Baskarteutdrag över det aktuella området som redovisar fastigheter med fastighetsbeteckningar, för gränspunkter som bedöms ha ett korrekt och orubbat läge, redovisas en koordinatförteckning. (I första hand i samband med nya lantmäteriförrättningar. I annat fall redovisas ”Gräns ej utredd” längs berörda gränser som inte är utredda eller där gränspunkter ej återfunnits eller är skadade/rubbade) , byggnader, anläggningar, gator med namn, gatu- och markhöjder samt sockelhöjder av angränsade byggnader.
  • Detaljredovisning - visar hur marken får användas.
  • Anläggningstekniska uppgifter - anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Innan nybyggnadskartan kan framställas måste baskartan uppdateras. Det aktuella området inventeras därför i fält av mätingenjörer som kontrollerar och mäter in.

 

Prisuppgifter för Nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka byggnad

Oavsett områdesyta

6 750 Kr


Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt övriga byggnader och anläggningar

Aktuellt område mindre än 2000 m²

6 750 Kr

2000-4999 m²

11 250 Kr

5000-9999 m²

15 750 Kr

10000-15000 m²

20 250 Kr

Mer än 15000 m²

20 250 Kr + timdebitering

Sidan uppdaterades

2018-01-29

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Lars-Göran Edlund 
Mätningsingenjör
0660 - 884 33
Skicka e-post