Du är här:

Bygglov

Åtgärder som kräver bygglov

För alla åtgärder som inte har undantagits från kravet på bygglov måste du söka bygglov. I bygglovet prövas bland annat byggnadsverkets utformning, placering och utseende. Är byggnadsverket lämpligt för sitt ändamål? Passar den in i omgivningen? Det är exempel på frågor som bedöms. Några vanliga bygglovsärenden är:

  • Nybyggnad av bostadshus och byggnader för olika verksamheter
  • Större om- och tillbyggnader
  • Skyltar och belysning längs gator och fasader
  • Inreda vind
  • Ändra användningen av en byggnad, till exempel göra om en bostad till kontor eller omvänt.

I Boverkets broschyr "Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?" finns bra information om när bygglov krävs. Broschyren hittar du (i pdf-format) i högerspalten här på sidan.

I högerspalten finns också ett antal e-tjänster och blanketter som rör ansökan om bygglov. Har du frågor om blanketterna — eller om annat som rör bygglov — är du välkommen att kontakta kommunens bygglovshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du också i högerspalten här på sidan.

Sidan uppdaterades

2017-11-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Elisabet Selling -  Byggnadsinspektör                          
Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör                          
Linn Näslund -  Byggnadsinspektör                                                            Daniel Vedin - Byggnadsinspektör                                                                    Soile Vouti - Bygglovhandläggare                                                          Maria Österbacka - Byggnadsinspektör                                   är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018