Du är här:

Tekniskt samråd

I de flesta fall då det krävs kontrollansvarig ska byggherren så snart bygglov getts kallas till tekniskt samråd. Samrådet hålls tillsammans med byggherren, kontrollansvarig och eventuellt inblandade entreprenörer eller sakkunniga. I det tekniska samrådet gås byggåtgärden samt byggarbetet och byggarbetsplatsen igenom. Tidplanering, arbetsmiljö, tekniska lösningar och villkor för startbesked är sådant som tas upp.

Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren redovisa kontrollplanen.

I många fall hålls också ett slutsamråd när byggnadsarbetet är avslutat och byggherren vill ta byggnaden eller byggnadsverket i anspråk. Då kommer en byggnadsinspektör ut för att tillsammans med byggherren och kontrollansvarig kontrollera att allt stämmer med givet bygglov och antagen kontrollplan.

Sidan uppdaterades

2017-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Elisabet Selling -  Byggnadsinspektör                          
Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör                          
Linn Näslund -  Byggnadsinspektör                                                            Daniel Vedin - Byggnadsinspektör                                                                    Soile Vouti - Bygglovhandläggare                                                          Maria Österbacka - Byggnadsinspektör                                   är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018

Mer information

Boverkets brochyr: Får jag byggaPDF

Boverket.seöppnas i nytt fönster