Du är här:

Tekniskt samråd

I de flesta fall då det krävs kontrollansvarig ska byggherren så snart bygglov getts kallas till tekniskt samråd. Samrådet hålls tillsammans med byggherren, kontrollansvarig och eventuellt inblandade entreprenörer eller sakkunniga. I det tekniska samrådet gås byggåtgärden samt byggarbetet och byggarbetsplatsen igenom. Tidplanering, arbetsmiljö, tekniska lösningar och villkor för startbesked är sådant som tas upp.

Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren redovisa kontrollplanen.

I många fall hålls också ett slutsamråd när byggnadsarbetet är avslutat och byggherren vill ta byggnaden eller byggnadsverket i anspråk. Då kommer en byggnadsinspektör ut för att tillsammans med byggherren och kontrollansvarig kontrollera att allt stämmer med givet bygglov och antagen kontrollplan.

Sidan uppdaterades

2017-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Daniel Vedin -   Byggnadsinspektör

Elisabet Selling Jerzewski -  Byggnadsinspektör

Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör

Josefin Thunmarker - Byggnadsinspektör

Linn Näslund -  Byggnadsinspektör

Nina Axelsson Frensborg - Jurist

Rebecka Westman Matti - Byggnadsinspektör

Soile  Vouti -   Bygglovhandläggare

Maria Österbacka - Byggnadsinspektör är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018

Mer information

Boverkets brochyr: Får jag byggaPDF

Boverket.seöppnas i nytt fönster