Du är här:

Startbesked och slutbesked

Ett beslut om bygglov innebär inte automatiskt att du får påbörja ditt bygge. För det krävs ett startbesked som kommunen ger. I startbeskedet fastställs bland annat den kontrollplan som ska användas för kontrollen av byggåtgärden. Ibland ges starbeskedet samtidigt med bygglovet. För alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan krävs också ett startbesked.

I de flesta fall där startbesked meddelats krävs också slutbesked för att få ta byggnadsverket i anspråk. Byggherren ansöker om slutbesked när allt byggnadsarbete är avslutat och byggnadsverket är färdigt.

Sidan uppdaterades

2017-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Daniel Vedin -   Byggnadsinspektör

Elisabet Selling Jerzewski -  Byggnadsinspektör

Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör

Josefin Thunmarker - Byggnadsinspektör

Linn Näslund -  Byggnadsinspektör

Nina Axelsson Frensborg - Jurist

Rebecka Westman Matti - Byggnadsinspektör

Soile  Vouti -   Bygglovhandläggare

Maria Österbacka - Byggnadsinspektör är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018