Du är här:

Olovligt byggande

Att påbörja en lovpliktig eller anmälningspliktig åtgärd utan bygglov eller startbesked, eller ta ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked, innebär att byggnadsverket är olovligt.

Enligt plan- och bygglagen ska samhällsbyggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift för alla olovliga åtgärder.

I värsta fall kan du också tvingas riva byggnadsverket. Det kan bli mycket dyrt. Se till att du har bygglov och/eller startbesked innan du påbörjar din byggåtgärd.

Vill du anmäla ett olovligt byggande kontaktar du någon av handläggarna. Du hittar kontaktuppgifter till höger här på sidan.

Sidan uppdaterades

2017-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Daniel Vedin -   Byggnadsinspektör

Elisabet Selling Jerzewski -  Byggnadsinspektör

Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör

Josefin Thunmarker - Byggnadsinspektör

Linn Näslund -  Byggnadsinspektör

Nina Axelsson Frensborg - Jurist

Rebecka Westman Matti - Byggnadsinspektör

Soile  Vouti -   Bygglovhandläggare

Maria Österbacka - Byggnadsinspektör är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018