Du är här:

Olovligt byggande

Att påbörja en lovpliktig eller anmälningspliktig åtgärd utan bygglov eller startbesked, eller ta ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked, innebär att byggnadsverket är olovligt.

Enligt plan- och bygglagen ska samhällsbyggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift för alla olovliga åtgärder.

I värsta fall kan du också tvingas riva byggnadsverket. Det kan bli mycket dyrt. Se till att du har bygglov och/eller startbesked innan du påbörjar din byggåtgärd.

Vill du anmäla ett olovligt byggande kontaktar du någon av handläggarna. Du hittar kontaktuppgifter till höger här på sidan.

Sidan uppdaterades

2017-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Elisabet Selling -  Byggnadsinspektör                          
Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör                          
Linn Näslund -  Byggnadsinspektör                                                            Daniel Vedin - Byggnadsinspektör                                                                    Soile Vouti - Bygglovhandläggare                                                          Maria Österbacka - Byggnadsinspektör                                   är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018