Du är här:

Marklov, rivningslov och andra lov

Marklov

Marklov behövs inom områden med detaljplan om du ska schakta eller fylla ut så att det avsevärt ändrar markens höjdläge. Ibland kan man även behöva marklov för att få fälla träd eller plantera skog i ett sådant område.

Det kan också krävas marklov utanför detaljplanerat område, om markåtgärderna vidtas i ett område med bebyggelse.

Kontakta kommunens bygglovshandläggare för mer information.

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva bygglovspliktiga byggnader. Det innebär att du behöver rivningslov om du river en hel byggnad (även stommen), river en fullständig del av en byggnad (till exempel en veranda) eller flyttar en byggnad från en plats till en annan.

Rivningsanmälan

Rivningsanmälan krävs för nästan alla typer av byggnader, eller delar av byggnader, oavsett om rivningslov krävs eller inte.

Andra lov

Det krävs bygglov för ett flertal åtgärder som inte är byggnader. Åtgärderna finns i 6 kap. 1 § plan- och byggförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Exempel på åtgärder som kräver bygglov är campingplatser och stugbyar, nöjesparker, småbåtshamnar och friluftsbad, upplag och materialgårdar, fasta cisterner samt master, torn och vindkraftverk som är högre än 20 meter. Det krävs lov också för parkeringsplatser och murar och plank.

Sidan uppdaterades

2017-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Elisabet Selling -  Byggnadsinspektör                          
Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör                          
Linn Näslund -  Byggnadsinspektör                                                            Daniel Vedin - Byggnadsinspektör                                                                    Soile Vouti - Bygglovhandläggare                                                          Maria Österbacka - Byggnadsinspektör                                   är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018