Du är här:

Kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplan

Byggherren ansvarar för att byggåtgärden genomförs i enlighet med lagstiftningen. För det krävs att bygget i olika skeden kontrolleras. Det kan handla om att bygglovet följs och att huset står där det ska. Det kan också handla om att konstruktionen får rätt utformning och att installationer i byggnaden görs korrekt. För detta ska det finnas en plan för kontrollerna, en kontrollplan. Kontrollplanen kan vara mycket enkel, exempelvis vid uppförandet av en förrådsbyggnad eller mer omfattade, vid uppförandet av bostadshus och lokaler för verksamheter. Kontrollplanen ska normalt finnas på byggarbetsplatsen och signeras av den som utför ett byggnadsarbete.

Kontrollansvarig

För kontrollen av byggåtgärden krävs ofta en oberoende kontrollant, en kontrollansvarig. Den kontrollansvariges uppgift är att bistå byggherren i kontrollen av byggåtgärden. Kontrollansvarige kan hjälpa till att ta fram en kontrollplan och ska besöka byggarbetsplatsen för att få en uppfattning om byggets fortskridande. Den kontrollansvarige övervakar också att inblandade entreprenörer genomför nödvändiga egenkontroller. När bygget är färdigt sammanställer kontrollansvarige kontrollplanen och skriver ett utlåtande över åtgärden. Alla kontrollansvariga ska vara certifierade för att få ta uppdrag som kontrollansvarig.

Kontrollansvarig krävs inte vid mindre ändringar av en- och tvåbostadshus eller andra mindre åtgärder. Det krävs heller inte kontrollansvarig för uppförande av uthus, garage eller andra småhus.

Sidan uppdaterades

2017-12-22

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Daniel Vedin -   Byggnadsinspektör

Elisabet Selling Jerzewski -  Byggnadsinspektör

Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör

Josefin Thunmarker - Byggnadsinspektör

Linn Näslund -  Byggnadsinspektör

Nina Axelsson Frensborg - Jurist

Rebecka Westman Matti - Byggnadsinspektör

Soile  Vouti -   Bygglovhandläggare

Maria Österbacka - Byggnadsinspektör är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018