Du är här:

Installera eldstad och rökkanal

Att installera en kamin, spiskassett, annan eldstad eller ny rökkanal kräver anmälan. För att installationen ska vara godkänd och få tas i bruk ska en  skorstensfejartekniker besiktiga installationen. Information om sotning
hittar du här.

Installationen ska uppfylla ett flertal krav i plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler. Bland annat ska underlaget till kaminen vara dimensionerat för att klara belastningen, omgivande ytskikt på väggar i närheten förhindra uppkomst av brand samt att det ska finnas ett eldstadsplan framför eldstaden. Utvändigt ska nödvändiga takskyddsanordningar monteras – takstege och glidskydd.

För installation av eldstad finns en färdig kontrollplan som du kan använda för att intyga att alla krav är uppfyllda. Kontrollplanen hittar du här till höger.

När du fyller i anmälan om installation av eldstad, glöm inte att fylla i eldstadens CE-märkning. Mer information och blankett för anmälan finns i spalten till höger.

Sidan uppdaterades

2017-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Daniel Vedin -   Byggnadsinspektör

Elisabet Selling Jerzewski -  Byggnadsinspektör

Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör

Josefin Thunmarker - Byggnadsinspektör

Linn Näslund -  Byggnadsinspektör

Nina Axelsson Frensborg - Jurist

Rebecka Westman Matti - Byggnadsinspektör

Soile  Vouti -   Bygglovhandläggare

Maria Österbacka - Byggnadsinspektör är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018