Du är här:

Elda utomhus

Det finns en hel del att tänka på när det gäller eldning utomhus. Den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Eldning får bara ske om den inte orsakar olägenhet för omgivningen.

Här kan du ta del av aktuell brandriskprognos för fem dygnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer kring eldning utomhus

Eldning ska alltid ske på ett säkert sätt så att det inte finns någon spridningsrisk. Eldningsplatsen ska vara väl avgränsad och släckredskap ska finnas tillhands. Den som eldar ska också ha möjlighet att snabbt kunna larma SOS 112 om problem skulle uppstå.

Eldning utomhus ska undvikas under månaderna maj, juni, juli och augusti. Den som ändå tänker elda, uppmanas att göra det efter kl. 19.00. Anledning är att risken för spridning till omgivningen minskar på grund av att luftfuktigheten ökar och vinden ofta avtar under kvällen. Tänk också på att eldning endast får ske om det inte orsakar olägenhet för omgivningen.

Observera att det inte är tillåtet att elda avfall i Örnsköldsviks kommun. Mer information finns i Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun som du hittar till höger här på sidan.

Eldning inom tätbebyggt område

Öppen eldning av trädgårdsavfall får inte ske inom tätbebyggt område. Trädgårdsavfall kan du istället lämna gratis på Må återvinningscentral och på de mobila återvinningsgårdarna i kommunen.

Eldning utom tätbebyggt område  

Torrt trädgårdsavfall (som inte kan komposteras) får eldas. Du får dock bara elda om eldningen kan genomföras utan att olägenheter uppstår och om eldningen inte strider mot andra regler.

Eldningsförbud

Under sommaren kan det ibland vara förbjudet att göra upp eld i naturen. Brandrisken kan vara stor på grund av att det är torrt i skog och mark, se aktuell brandriskprognos via länk längst upp på sidan. Räddningstjänsten och länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om behov finns.

Under midsommarhelgen råder eldningsförbud på Ulvön, Trysunda och Grisslan.

Sidan uppdaterades

2018-04-06

Sidansvarig: