Du är här:

Brandvarnare

Om man äger eller har nyttjanderätten till en byggnad ska man enligt lag (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor) se till att det finns utrustning för att förebygga och släcka en brand.

Rekommendationen är att det i varje bostad ska finnas minst en fungerande brandvarnare som är fast monterad.  Nöj dig inte med en enda brandvarnare om du har en stor bostad. Som bostad räknas även tillfälliga bostäder som fritidshus, övernattningsrum och liknande.

Brandvarnare — en billig livförsäkring


En brandvarnare behöver inte kosta med än en hundralapp men den kan vara skillnaden mellan liv och död.

Varje år dör över 100 människor i Sverige i bränder. De flesta dödsbränderna inträffar i bostäder. Mot den bakgrunden är det lätt att inse värdet av att installera brandvarnare och se till att de fungerar.

Att kontrollera att brandvarnaren fungerar och regelbundet byta batterier är viktigt. Bestäm ett visst datum eller skriv in kontrollen i din kalender så blir det lättare att komma ihåg.

Räddningstjänsten i kommunen kan ge råd och tips om brandvarnare och brandsäkerhet i hemmet.

Ytterligare information om brandvarnare finns hos bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och hos Konsumentverket.

Sidan uppdaterades

2015-05-12

Sidansvarig: