Kusthöjden

Bostadsområdet Kusthöjden

Med en enastående vacker utsikt över hamninloppet och närhet till natur och strövområden är Kusthöjden ett bostadsområde i ettunikt läge, nära Örnsköldsviks centrum.

Området är bebyggt med 13 enfamiljshus och ett flerfamiljshus med ägarlägenheter. Här finns möjligheter för ett nytt bostadsprojekt som omfattar tomter för upp till ytterligare 14 enfamiljshus och tre flerfamiljshus.

Arbete pågår nu för att justera och uppdatera detaljplanen för området. Parallellt med den processen planeras för att färdigställa infrastrukturen i området, med gata, gång-/cykelbana och belysning.

 

Sidan uppdaterades

2015-05-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Odd Johansson
Mark- och planeringschef
0660 - 88 451
Skicka e-post