Information om hissar med bostadsanpassningsbidrag

Om du har funktionshinder och är i behov av en hiss kan du få bidrag från oss på bostadsanpassningen i Örnsköldsviks kommun. Vi kan lämna bostadsanpassningsbidrag för installation av vertikalhiss, trapplift och ramper i såväl flerbostadshus som småhus.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bidrag hos oss på bostadsanpassningen.
Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidragPDF.

Kommunens bidrag

Vi kan ge dig bostadsanpassningsbidrag som täcker engångskostnaden för hissen och installationen av den. Om du behöver reparera hissen kan du ansöka om bidrag för det också. Hos oss kan du även få hjälp med telefonnummer och kontakter till olika hissreparatörer.

Dina skyldigheter

När hissen väl är på plats i ditt hem står du som ägare till den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Om hissen exempelvis skadas eller utsätts för skadegörelse är det du som står för kostnaderna. Du betalar själv för eventuella is- och snöröjningskostnader och tar själv beslut om vad som skall ske med hissen vid förändring i nyttjandet av den.

Om du inte behöver hissen längre

Det är viktigt att du är medveten om att det är du som äger och har ansvaret för hissen om du skall flytta eller byta bostad, eller om du av annan anledning inte är i behov av hissen längre.

Bor du i en hyres- eller bostadsrätt är det ditt ansvar att se till att hissen tas bort eller övergår till föreningen/husägaren. Detta gäller även om föreningen/husägaren formellt gett sitt godkännande till att den installerats under bostadsanpassningsprocessen.

Tänk på...

Om du har en stoltrapphiss måste du komma ihåg att ställa den i laddningsstationen. Batterierna förstörs om de inte får regelbunden laddning.

Sidan uppdaterades

2016-02-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Anna Kallin
Handläggare
Skicka epost

Agneta Berg
Handläggare
Skicka epost

Malin Jonsson
Handläggare
Skicka epost

Telefonnummer till handläggarna
0660-88 750
Telefontid 08.00 - 09.30
Måndag - Fredag