Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning. Syftet är att du ska kunna bo och leva så självständigt som möjligt i din bostad.

Du kan få bidrag för sådan anpassning av bostaden som gör att du klarar av att ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien. Reglerna talar om anpassning av bostadens fasta funktioner och med det menas sådant som man normalt inte tar med vid flytt.

Bostadsanpassningen regleras av lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

Vilken anpassning kan jag få hjälp med?

Detta är några exempel på åtgärder som kan göra bostaden mer tillgänglig

 • ta bort trösklar
 • ta bort badkar
 • bredda dörrar
 • förbättra belysning
 • installera trapphiss eller automatiska dörröppnare
 • installera lyftplatta/stoltrapphiss
 • montera ramper, räcken och ledstänger
 • spisvakt

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning
 • Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning
 • Du som i ditt hem långvarigt och regelbundet svarar för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning

Bidraget är till för personer med alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel nedsatt förmåga att förflytta sig, nedsatt rörlighet, nedsatt syn eller psykisk funktionsnedsättning. Det går inte att få bidrag vid en tillfällig funktionsnedsättning.

Anpassning görs av den permanenta bostaden. Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Bidraget är inte inkomstprövat.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunens handläggare. Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärden är nödvändig med hänsyn till den funktionsnedsättning du har.

Sidan uppdaterades

2017-08-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Anna Kallin
handläggare
0660-881 16
Telefontid 08:00-09:30
måndag-fredag
Skicka e-post

Mottagningsenheten
0660 - 26 51 82
Skicka e-post