Du är här:

Producentansvar

Producentansvaret bygger på att producenterna ska vara skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumenternas slutanvändning.

Producentansvaret fungerar så att för varje produkt du köper går en del av priset till att ta hand om produkten och/eller dess förpackning när den är förbrukad.

Producentansvaret gäller för:

Retursystem gäller för:

Sidan uppdaterades

2018-05-03

Sidansvarig: