Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Torggatan fräschas upp

Idéskiss för Torggatan, vy upp mot Lasarettgatan

Idéskiss för Torggatan, vy upp mot Lasarettgatan

Sedan Resecentrums invigning 2010 har Torggatan blivit en ny entré till Örnsköldsviks centrum och en viktig länk mellan resecentrum och Stora torget. Antalet personer som passerar på gatan har ökat och fler människor rör sig i området när delar av stadshuset flyttat in på Kronan (Järnvägsgatan 6) och de planerade byggnationerna vid inre hamnen blir verklighet.

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har i uppdrag att förtydliga stråket mellan Resecentrum och Stora torget, tillgänglighetsanpassa gatan, bygga bort olycksrisker, förenkla för drift och underhåll samt att förtydliga att gatan är en gågata. Samhällsbyggnadsförvaltningens förhoppning är att den nya utformningen ska bli en trevlig och attraktiv entré till centrum.

Den gamla markbeläggningen kommer ersättas av ljusa plattor som harmonierar med Lasarettsgatan och Järnvägsgatan. För att behålla grönskan kommer man att arbeta med upphöjda planteringar på grund av att gatan är en av den mest kabeltäta i centrum. På grund av kabeltätheten och olyckorna som orsakats av uppstickande rötter är de befintliga träden tvungna att tas bort.

– Vi har tyvärr haft allvarliga olyckstillbud på gatan då människor ramlat och slagit sig väldigt illa på grund av rötterna och det tar vi på största allvar, säger Elisabeth Strand Hübinette, Driftchef Gata/Park.

Idéskiss, översiktsvy Torggatan

Idéskiss, översiktsvy Torggatan

Nya träd och buskar kommer att planteras för att behålla en mysig gata att vistas på. Det kommer även att placeras ut bänkar längst gatan på strategiska platser för att underlätta i den branta backen.     – Gatan kommer att kännas ljusare och grönare efter ombyggnationen och sammantaget kommer det var mer grönyta och sittplatser än idag. Vi hoppas att det kommer kännas som ett lyft för de människor som rör sig i området, säger Elisabeth Strand Hübinette.

De nya belysningsstolparna som Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Övik Energi bekostat bidrar till att öka tryggheten, skapar en effektfull belysning samt knyter, tillsammans med de kommande åtgärderna, samman en av Örnsköldsviks viktigaste entréer med Stora torget.

Tidplan

Ombyggnationen är planerad till två etapper en i maj då farliga moment tas bort från gatan för att i mitten av augusti fortsätta med hela byggnationen. - Vi gör allt för att projektet ska fortlöpa smidigt och hoppas att ni har överseende med de störningar som trots allt kommer att uppstå, säger Elisabeth Strand Hübinette.

Observera att skisserna ovan är utförda på idéstadiet och kan komma att förändras under detaljprojekteringens gång.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-05-12