Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Pris till regionalt projekt inom e-tjänster

Örnsköldsviks kommun har tillsammans med Härnösand, Kramfors, Timrå och Sundsvalls kommuner tilldelats priset eDiamond Award 2015 för sitt gemensamma digitaliseringsprojekt RIGES.

Utmärkelsen eDiamondAward går till de offentliga organisationer som bäst erbjuder medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster. eDiamond Award 2015 delades i år ut för sjätte gången i samband med e-Förvaltningsdagarna i Stockholm. eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats för IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning.

Motivering
RIGES tilldelas eDiamond Award 2015 med följande motivering: Projektet RIGES har skapat tjänster som banat väg för andra kommuners möjlighet till digitalisering. Deras erfarenheter har bidragit med ett kliv framåt och deras arbete har varit banbrytande på området.

Resultatet från projektet gynnar den offentliga sektorn på många sätt. Andra kommuner kan använda deras öppna plattformar för att utveckla egna e-tjänster.

Det vinnande bidraget har inte bara skapat processer och tagit fram en metodik, de har också bidragit till revidering av standarder.

Projektet gynnar fortsatt utveckling och digitalisering.

Om RIGES-projektet
RIGES (Regional Innovativ GIS- och e-tjänstSamverkan) drevs som samverkansprojekt mellan de fem kustkommunerna i Västernorrland: Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik. Projektet pågick från 2011 och till och med halvårsskiftet 2014.

Under projektet utvecklades följande tjänster:
Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-10-08