Otjänligt vatten i Idbyns havsbad

Badvattenprover tagna i Idbyns havsbad den 10 juli och den 17 juli är otjänliga på grund av höga halter Intestinala Enterokocker. Det senare provet visar mycket höga halter. Miljö- och hälsoenheten avråder från bad tills vidare. Nya badvattenprover kommer att tas på badplatsen och i angränsande vattenområden.


Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2017-07-20

 Kontakta oss

Kenth Johansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0660 - 884 90
Skicka e-post