Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny generationsmötesplats i Husum

Dammparken i Husum

Dammparken i Husum

Under hösten kommer Trafik- och parkavdelningen att bygga en ny lekpark vid Dammparken i Husum, temat för projektet är vatten. Placeringen nära det befintliga utegymmet, lusthuset och scenen kommer att förstärka Dammparken som en mötesplats för alla.

Dammparken har rustats upp under de senaste åren. En ny allé har planterats efter Sandviksvägen, buskagen har beskurits, träd och 6 000 påskliljor har planterats.

Projektering pågår och lekparken beräknas vara färdig under 2015.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-03-31