Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny återvinningsstation vid Trekanten i Kroksta

Återvinningsstationen vid Trekanten i Kroksta

Idag den 27 mars öppnar den nya återvinningsstationen vid den så kallade Trekanten vid Björnavägen 73 i Kroksta, Örnsköldsvik. Det är nu närmare för hushåll och privatpersoner i området att lämna sina sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar och tidningar för återvinning.

– Vi vill skapa ett bärkraftigt och hållbart samhälle, som präglas av att vi inte ärvt det av våra föräldrar utan lånar det av våra barnbarn, säger Annica Åberg, markingenjör på tillväxtavdelningen  mark- och exploatering. Ett gott miljötänkande och handlande ska stimuleras och uppmuntras och därför vill vi möta våra invånares engagemang för att återvinna förpackningar och tidningar.

Den nya återvinningsstationen har ställts ut av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och kommer avlasta de andra stationerna i kommunen och på så sätt vara till nytta för alla återvinnare. Återvinningsstationer finns idag på drygt 30 platser runt om i kommunen.

– Vi har ett mycket bra och konstruktivt samarbete med Örnsköldsviks kommun vilket bidragit till att vi nu kan ställa ut den här återvinningsstationen, säger Lars Hafvenström, regionchef på FTI.

I samband med att återvinningstationen är på plats så påbörjas även en renovering av parkmiljön i området som kommer att färdigställas under försommaren. Blommande buskar och träd kommer att planteras och skapa en trevlig miljö. En ny gångväg mellan Björnavägen och Krokstavägen har byggts och försetts med en sittplats.

Närbild på container för pappersförpackningar

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-03-27