Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunen planerar köpa Kusthöjden-mark

Utsikt från Kusthöjden

Örnsköldsviks kommun planerar att köpa all planlagd tomtmark i området Kusthöjden, som ligger på bergssluttningen vid centrala Örnsköldsvik, för fortsatt exploatering. Därmed kommer infrastrukturen i området med gata, cykelbana och belysning att färdigställas, liksom gångväg med belysning till resecentrum. Med köpet kommer kommunen också att kunna erbjuda 14 villatomter och mark för 3 flerbostadshus.

Att erbjuda attraktiva tomter är en viktig del i Örnsköldsviks utveckling, och närheten till staden och Botniabanans resecentrum med en milsvid utsikt gör området på Kusthöjden intressant för fortsatt utveckling. 13 enfamiljshus och ett flerfamiljshus byggdes under åren 2009-2012 innan Kusthöjden AB gick i konkurs vilket också innebar att utvecklingstakten avstannade.

- Det är angeläget att färdigställa detta attraktiva område, säger Arne Sandström vid kommunens tillväxtavdelning. Vi föreslår därför att vi gör en omprioritering i exploateringsprojekten vilket innebär en viss förskjutning av exploatering av villatomter på Håvgatan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja när ärendet behandlades 26 maj, och nu går det vidare för beslut i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige i mitten av juni. Om fullmäktige säger ja till investeringen på 6,8 miljoner kronor för markområdet startar infrastrukturarbetet med gata och gång- och cykelbana under hösten 2015. Den som är intresserad av att köpa tomt kan gå in på kommunens hemsida där presentation och kontaktuppgifter finns.

 

Information om tomter på Kusthöjden


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2015-05-26

 Kontakta oss

Arne Sandström
Tillväxtavdelningen
0660 - 884 42